Administratie

 

Opzetten en inrichten van de financiële administratie

Verwerken administratie

Samenstellen jaarrekening

Tussentijdse rapportages

Salarisadministratie